תעשיית רפואית

דוגמאות אחרונות

Milled on a DMG HSC 55 linear

Bone plate.
PDF | 290 kB | 2017

Milled on a GF MIKRON HSM 400U

Medical part.
PDF | 230 kB | 2017

Milled on a GF MIKRON UCP 600 Vario

Rasp.
PDF | 280 kB | 2017

תעשיית רכב
תעשיה רפואית
תעשיית להבים
אבי טיפוס
תעשית אוויר וחלל
תעשיה תבניות