תעשיית רכב

דוגמאות אחרונות

Milled on a Chiron MILL 800 five axis

Wheel rim.
PDF | 240 kB | 2017

Milled on a GF MIKRON HPM 600

Transverse beam.
PDF | 270 kB | 2017

Milled on a Huron K2X8 Five

Hybrid part.
PDF | 290 kB | 2017

Milled on a Metrom P 1000

Side panel for a tyre mould.
PDF | 300 kB | 2017

תעשיית רכב
תעשיה רפואית
תעשיית להבים
אבי טיפוס
תעשית אוויר וחלל
תעשיה תבניות

Technical Contact:
Name: Zorik Finkel ( Z-CODE )
Email: z_code@netvision.net.il
Phone: +972 -50 -5414719
Fax: +972 -3 -7255732