תעשיית להבים - טורבינות  

דוגמאות אחרונות

Milled on a Alzmetall GS 650/5-T

Francis turbine.
PDF | 250 kB | 2017

Milled on a Chiron DZ 12K S Magnum five axis high speed

Single Blade.
PDF | 220 kB | 2017

Milled on a FIDIA PV 6060 20

Turbine blade.
PDF | 220 kB | 2017

Milled on a GF MIKRON HPM 800U

Impeller.
PDF | 280 kB | 2017

תעשיית רכב
תעשיה רפואית
תעשיית להבים
אבי טיפוס
תעשית אוויר וחלל
תעשיה תבניות

Technical Contact:
Name: Zorik Finkel ( Z-CODE )
Email: z_code@netvision.net.il
Phone: +972 -50 -5414719
Fax: +972 -3 -7255732