תעשיית תבניות 

דוגמאות אחרונות

Milled on a Alzmetall GS 1000/5-FDT

Skate fish.
PDF | 250 kB | 2017

Milled on a Grob G350

Casting mould.
PDF | 240 kB | 2017

Milled on a Heller FT 4000

Tyre mould.
PDF | 900 kB | 2017

Milled on a Matsuura MAXIA MX-520

Demo die.
PDF | 330 kB | 2017

תעשיית רכב
תעשיה רפואית
תעשיית להבים
אבי טיפוס
תעשית אוויר וחלל
תעשיה תבניות