תעשיית אבי טיפוס 

דוגמאות אחרונות

Milled on a DMG DMC 65 monoBLOCK

Penholder.
PDF | 400 kB | 2017

Milled on a DMG DMU 50 eVo linear

Demonstration part.
PDF | 320 kB | 2017

Milled on a Hermle C 20 U

Barbecue grill.
PDF | 500 kB | 2017

Milled on a Makino V33

Trophy.
PDF | 270 kB | 2017

תעשיית רכב
תעשיה רפואית
תעשיית להבים
אבי טיפוס
תעשית אוויר וחלל
תעשיה תבניות